Vagabonds

Photography:
Ziyuan Chen
Styling:
Qin Ge
Model:
Xiuling Yang

Haizhen Wang AW21 shirts, sankuanz AW21 coat, Penultimate AW21 trousers & bag, Stylist’s own shirt, hats, socks, shoes

8ON8 AW21shirt, Penultimate AW21 shoes, Stylist’s own coat, socks, skirt

8ON8 AW21shirt, Penultimate AW21 shoes, Stylist’s own coat, socks, skirt

WMWM AW21 shirt, 8ON8 AW21 shirt, Sankuanz AW21 leather jacket, Penultimate AW21 Fur coat, Pronounce AW21 shoes, Stylist’s own underpants, skirt, socks

8ON8 AW21, shirt & hoodie, Haizhen Wang AW21cloak, Cylinder AW21 scarf, Penultimate AW21 shoes, Stylist’s own socks

Haizhen Wang AW21 shirts, sankuanz AW21 coat, Penultimate AW21 trousers & bag, Stylist’s own shirt, hats, socks, shoes

8ON8 AW21shirt, Penultimate AW21 shoes, Stylist’s own coat, socks, skirt

8ON8 AW21, shirt & hoodie, Haizhen Wang AW21cloak, Cylinder AW21 scarf, Penultimate AW21 shoes, Stylist’s own socks

WMWM AW21 shirt, 8ON8 AW21 shirt, Sankuanz AW21 leather jacket, Penultimate AW21 Fur coat, Pronounce AW21 shoes, Stylist’s own underpants, skirt, socks

Penultimate AW21 hat, 8ON8 AW21 shirts, Pronounce AW21 coat & trousers, Stylist’s own hats, scarf, socks, shoes, bag

Cylinder AW21 Sweater, WMWM AW21 sweater, Junwei Lin AW21 trousers, Louis Shengtao Chen AW21 shoes, Penultimate AW21 shoes, Stylist’s own underpants & socks

WMWM AW21 shirt, 8ON8 AW21 shirt, Sankuanz AW21 leather jacket, Penultimate AW21 Fur coat, Pronounce AW21 shoes, Stylist’s own underpants, skirt, socks

8ON8 AW21 shirt, Namacheko AW21 sweater, Haizhen Wang AW21 Fur skirt, Pronounce AW21 shoes, Cylinder AW21 scarf, Stylist’s own bags wrapped in cloth

WMWM AW21 shirt, 8ON8 AW21 shirt, Sankuanz AW21 leather jacket, Penultimate AW21 Fur coat, Pronounce AW21 shoes, Stylist’s own underpants, skirt, socks

Haizhen Wang AW21 shirts, sankuanz AW21 coat, Penultimate AW21 trousers & bag, Stylist’s own shirt, hats, socks, shoes

8ON8 AW21, shirt & hoodie, Haizhen Wang AW21cloak, Cylinder AW21 scarf, Penultimate AW21 shoes, Stylist’s own socks

Penultimate AW21 bag, coat & skirt, WMWM AW21 shirt, 8ON8 AW21 shirt, Short Sentence AW21 shorts, Stylist’s own socks & shoes

Photography: Ziyuan Chen
Styling: Qin Ge
Production: Bowen Wang
Make Up: Jolin
Hair: Fuzai
Model: Xiuling Yang
SEE SIMILAR POSTS